Stylz N Smilz

Make-up, Hair, Skin, SPA. Package for Male, Female & Both. Male Hair Cut Rs. 99, Female Hair Cut Rs. 199, Beard SPA Rs. 349. Stylz N Smilz, 90/6, Near Patel Marg Crossing, Opp. Amar Misthan Bhandar, Madhyam Marg, Mansarovar, Jaipur. 0141-4923745, 9772505666